Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Opis choroby

Zaćma (cataracta) to postępujące zmętnienie soczewki, dyskowatej struktury znajdującej się w środku oka. Najczęstszą postacią jest zaćma starcza. Schorzenie jest bezbolesne i manifestuje się stopniowym pogorszeniu widzenia polegającymi na:

  • nieostre widzenie,
  • upośledzeniu postrzegania kontrastu i kolorów
  • częsta zmiana korekcji okularowej, krótkowzroczność
  • jednoocznym podwójnym widzeniu,
  • zaburzeniami widzenia w silnym oświetleniu,
  • rozszczepianie światła.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zaćmy i leczenia zapraszamy do obejrzenia filmu Zaćma.

Operacja

Najczęściej stosowaną techniką operacyjną jest metoda fakoemulsyfikacji, której towarzyszy wszczep  soczewki zwijalnej.

Od 2013 roku W wybranych przypadkach zaćmy stosujemy laser femtosekundowy.

Przeprowadzamy również operacje zaćmy wikłającej stosując technikę fiksacji śródskleralnej lub dotęczówkowej, w przypadkach zaćmy podwichniętej (np. w Zespole Marfana).

W zaćmie wspóistniejące z jaskrą wykonujemy operacje łączone z zabiegami przeciwjaskrowymi; Trabekulektomią, kanaloplastyką, wszczepieniem zastawki typu ex-press  lub Xen gel lub ECP.

Metody operacji zaćmy

Operacja zaćmy przy stosowaniu najnowocześniejszych metod operacyjnych i sprzętu daje pacjentowi kilka istotnych korzyści: krótki czas rekonwalescencji, brak szwów pooperacyjnych – małe ryzyko astygmatyzmu wtórnego, lepszy komfort pacjenta w czasie zabiegu- ze względu na krótszy, kilkunastominutowy czas operacji i standardowe znieczulenie miejscowe, a wykorzystanie nowoczesnych soczewek coraz lepiej naśladujących funkcje zdrowej, młodej ludzkiej soczewki – daje pacjentom szansę na lepszy komfort życia po operacji oraz rezygnację z przynajmniej jednej pary okularów.

Standardem operacji zaćmy jest fakoemulsyfikacja – czyli usunięcie zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków. Potem na miejsce naturalnej soczewki wszczepia się sztuczną, zwijalną.

Operacja laserem – femtofakoemulsyfikacja zaćmy:

Najnowocześniejsza metoda usunięcia zaćmy polega na zastosowaniu lasera femtosekundowego. W Polsce wprowadził ją prof. Jerzy Szaflik – w 2012 roku jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Od marca 2013 roku technikę tą stosujemy również w naszej Klinice. Prof. Jerzy Szaflik oraz prof. Jacek P. Szaflik mają największe doświadczenie w Polsce w tego typu operacjach. Są również w czołówce europejskich chirurgów wykorzystujących laser femtosekundowy do operacji zaćmy.

Operacja zaćmy laserem jest techniką bardzo precyzyjną. Laser, który zastępuje praktycznie skalpel i rękę chirurga, wykonuje w rogówce porty do wprowadzenia narzędzi, z doskonałą dokładnością oddziela zmętniałą soczewkę od innych tkanek oka, a następnie ją rozbija. Następnie chirurg przez porty wprowadza narzędzia i usuwa rozdrobnioną zaćmę. Na jej miejscu umieszcza sztuczną, zwijalną soczewkę. Precyzja, którą daje laser femtosekundowy, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów operacji i precyzyjne wszczepienie sztucznej soczewki. Tego typu operacje dają spektakularny efekt szczególnie u tych pacjentów, którzy decydują się na zastosowanie soczewek typu torycznego lub multifokalnych.

Wykorzystanie lasera w operacji zaćmy jest kolejną metodą, która w znaczący sposób wpłynęła na bezpieczeństwo operacji. Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego do rozdrobnienia zmętniałej soczewki operacja jest jeszcze bardziej precyzyjna i mniej traumatyczna dla tkanek oka, co jest istotne u pacjentów ze schorzeniami degeneracyjnymi rogówki.

Jak wygląda operacja

Wszystkie operacje oczu wykonywane są w trybie ambulatoryjnym. Oznacza to, że 2-3 godziny po operacji pacjent opuszcza klinikę.

W dniu operacji pacjent przychodzi do kliniki o wyznaczonej godzinie. Przygotowanie pacjenta do zabiegu odbywa się na sali przedoperacyjnej. Każdy pacjent dostaje swoje łóżko i dzięki temu może wygodnie oczekiwać na zabieg. W tym czasie otrzymuje odpowiednie leki miejscowe i ogólne konieczne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji.

Zabiegi zwykle przeprowadzane są w znieczuleniu kroplowym. W wybranych przypadkach, tj. brak współpracy pacjenta, bardziej skomplikowane procedury, np. zabieg łączony z operacją jaskry, możliwe jest znieczulenie okołogałkowe lub ogólne.

Następnie pacjent przechodzi na salę operacyjną. Operacja trwa około 15-20 minut i pacjent wraca na salę pooperacyjną, gdzie odpoczywa po zabiegu i dostaje posiłek. Przed opuszczeniem kliniki lekarz kontroluje stan oka i wydaje zalecenia. Pielęgniarka informuje pacjenta i rodzinę jak ma postępować w domu i jak aplikować krople.

Jaka soczewka

W trakcie operacji zaćmy wymienia się u pacjenta soczewkę zmętniałą na sztuczną. Bardzo istotny jest wybór odpowiedniej soczewki indywidualnie dla każdego pacjenta.

Wybór soczewki wewnątrzgałkowej jest poprzedzony badaniami okulistycznymi oraz dokładnym wywiadem z pacjentem, który pozwoli określić oczekiwania pacjenta  – lekarz zadaje pytania o tryb życia, rodzaj wykonywanej pracy etc.

Możemy stosować soczewki jednoogniskowe, które pozwalają dobrze widzieć z daleka lub bliska, wieloogniskowe, dzięki którym pacjent może funkcjonować bez okularów w każdej sytuacji. Możliwe jest również wyrównanie astygmatyzmu soczewkami jedno- lub wieloogniskowymi.

Stosujemy zwykle różnego typu soczewki amerykańskiej firmy ALCON, takie jak:

Soczewka AcrySof Natural

Soczewka AcrySof Natural – miękka zwijalna hydrofobowa soczewka z filtrami UV i światła niebieskiego, które stanowią profilaktykę AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem).

Soczewka AcrySof IQ

Soczewka AcrySof IQ, miękka zwijalna hydrofobowa soczewka z filtrami UV i światła niebieskiego o asferycznej konstrukcji,  pozwalającej na redukcję rozproszenia światła, niepożądanych zjawisk fotooptycznych i poprawę  jakości widzenia.

Soczewka AcrySof Toric IQ

Soczewka AcrySof Toric IQ – miękka zwijalna hydrofobowa soczewka z filtrami UV i światła niebieskiego, o budowie asferycznej oraz torycznej. Budowa soczewki pozwala dodatkowo na korektę astygmatyzmu i uwolnienie się pacjentów od konieczności stosowania okularów cylindrycznych po operacji.

Soczewka Panoptix

Soczewka Panoptix – wieoloogniskowa miękka zwijalna hydrofobowa soczewka z filtrami UV i światła niebieskiego, o budowie asferycznej z wbudowaną w implant siatką dyfrakcyjną umożliwiającą uzyskanie obrazów do dali, odległości pośrednich i bliży. Pacjenci z taką soczewką mogą funkcjonować po operacji bez okularów.

Soczewka Panoptix Toric

Soczewka Panoptix Toric – wieoloogniskowa trójogniskowa miękka zwijalna  soczewka z filtrami UV i światła niebieskiego, o budowie asferycznej i torycznej z wbudowaną w implant siatką dyfrakcyjną umożliwiającą uzyskanie obrazów do dali odległości pośrednich i bliży. Jest to implant multifokalny przeznaczony dla osób ze współistniejącym astygmatyzmem. Pacjenci z taką soczewką mogą funkcjonować po operacji bez okularów.

Acrysof IQ Vivity

Soczewka Acrysof IQ Vivity  jest pierwszą niedyfrakcyjną soczewką IOL o rozszerzonej głębi ostrości z opatentowaną przez firmę Alcon technologią X-WAVE™, która rozciąga i przesuwa światło, nie rozszczepiając go. Soczewka Vivity zapewnia jakość widzenia do dali  z doskonałym widzeniem pośrednim (na odległość ramienia) i funkcjonalnym widzeniem z bliska. Pozwala uniezależnić się od okularów w większości życiowych sytuacji.

Soczewka Acrysof IQ Vivity Toric

Soczewka Acrysof IQ Vivity Toric  to wersja toryczna soczewki Acrysof IQ Vivity, wykonanej w innowacyjnej technologii X-WAVE™ pierwszej niedyfrakcyjnej soczewki z kategorii EDOF (Extended Depth of Focus) o wydłużonej ogniskowej. Zapewnia dobre widzenie na odległość i jednocześnie doskonałe widzenie z bliska i odległości pośrednich. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie kwalifikują się do wszczepienia soczewki wieloogniskowej, ale chcą uwolnić się od okularów oraz uzyskać lepsze funkcjonalne widzenie, niż w przypadku soczewki jednoogniskowej.

Do korekcji presbiopii i operacji zaćmy stosujemy również  soczewki multifokalne Reverso w połączeniu z jednoczasowym wszczepem soczewki Acrysof IQ.

Kontrole i rekonwalescencja

  • pierwsza kontrola – dzień po operacji,
  • dalsze kontrole ustala lekarz prowadzący. Przez pierwsze dwa tygodnie po operacji kontrole są bezpłatne.

W przypadku pacjentów, u których planujemy operacje drugiego oka – ostatnia wizyta kontrolna może być jednocześnie wizytą kwalifikacją. Zabieg drugiego oka jest najczęściej możliwy już po 2 tygodniach po pierwszej operacji.

Nasza kadra

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik jest współczesnym twórcą warszawskiej szkoły okulistycznej. Wśród jego…

pokaż więcej

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Profesor Jacek P. Szaflik jest kierownikiem i ordynatorem Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM…

pokaż więcej

dr hab. n. med. Anna Kamińska

Adiunkt w Katedrze Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Wykształcenie: I Wydział Lekarski AM w Warszawie Specjalizacje:…

pokaż więcej

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od kwietnia 1997 zatrudniona w Katedrze i…

pokaż więcej

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

Doświadczony chirurg-okulista, od 2006 r. Członek Eurpejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej – European…

pokaż więcej