Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Szanowni Państwo,

dokumentacja medyczna wytworzona i przechowywana w Centrum Mikrochirurgii Oka Laser jest udostępniana: pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta, uprawnionym organom i podmiotom:

• do wglądu, w siedzibie CMO Laser

• przez sporządzenie jej kopii lub odpisu

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest złożony wniosek:

• pisemny lub ustny w recepcji placówki przy ul. Dolańskiego 2

• za pomocą poczty elektronicznej na adres info@okolaser.com.pl

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:.

• Kopia dokumentacji medycznej (1 strona kopii) – 0,36 zł;

• Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej (1 strona wyciągu lub odpisu) – 10,49 zł;

• Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2,09 zł.

Powyższe opłaty są kwotami brutto.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia jej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Pacjentom posiadającym kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego kopia dokumentacji medycznej jest wydawana bezpłatnie.