Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser zostało powołane do życia w 1996 r. przez prof. Jerzego Szaflika – wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autora i współautora blisko 290 publikacji naukowych, 16 podręczników, redaktora naczelnego 2 czasopism medycznych i prelegenta ponad 325 konferencji krajowych oraz zagranicznych. Jako prekursor okulistyki, profesor Jerzy Szaflik stworzył Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w 1995 roku. Ponadto wraz z międzynarodowym zespołem badaczy skupił się na problemach genetyki okulistycznej oraz wdrożył technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy. Jako jeden z pierwszych polskich chirurgów wprowadził nowoczesną metodę chirurgicznego usuwania zaćmy – fakoemulsyfikację, a w ostatnim czasie również usuwanie zaćmy przy użyciu lasera femtosekundowego. W 2012 r. kapituła PAN zdecydowała się odznaczyć prof. Jerzego Szaflika Medalem PAN  za szczególne zasługi dla nauki polskiej i światowej.

 Wykształcenie:

1969 r. – Wydz. Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

1975 r. – stopień doktora nauk medycznych – praca: Wpływ estrogenów na ciśnienie wewnątrzgałkowe- badania doświadczalne i obserwacje kliniczne

1979 r. – stopień dr habilitowanego n. medycznych. Temat rozprawy habilitacyjnej: Teoretyczne i praktyczne aspekty usuwania ferromagnetycznych ciał obcych z wnętrza gałki ocznej

1990 r. – profesor nadzwyczajny Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

1992 r. – tytuł naukowy Profesora nauk medycznych

1997 r. – profesor zwyczajny

2005 r. – Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie