Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Cennik

Operacje mikrochirurgiczne


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy z wykorzystaniem soczewki Acrysof TORIC, MiniWell, MiniWell TORIC, REVERSO 500 zł
Badanie kwalifikacyjne do doszczepienia soczewki fakijnej 500 zł
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy, jaskry 400 zł
Kwalifikacja anestezjologiczna do operacji zaćmy, jaskry, soczewki fakijnej 250 zł
Wizyty kontrolne od 2 tygodni do 1 miesiąca po operacji 100 zł
Wizyty kontrolne powyżej 1 miesiąca po operacji w zależności od specjalisty 180-370 zł

Operacje zaćmy


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
3560 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji
(fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
5760 zł
Dopłata - zaćma wikłająca lub współistniejąca z innymi chorobami oczu lub po wcześniejszych operacjach okulistycznych +500 zł
Z soczewką Acrysof Naturall +650 zł
Z soczewką Acrysof IQ, CLAREON, Vivinex lub Tecnis Eyhance +850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof IQ Toric lub Tecnis Eyhance Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Panoptix IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Panoptix Toric IQ +4600 zł
Z soczewką REVERSO© i soczewka Acrysof IQ +3600 zł
Z soczewką MINI WELL NOWOŚĆ +3100 zł
Z soczewką MINI WELL Toric NOWOŚĆ +4100 zł
Z soczewką Tecnis Symfony NOWOŚĆ +3600 zł
Z soczewką Tecnis Symfony Toric NOWOŚĆ +4600 zł
Z soczewką Tecnis Synergy NOWOŚĆ +3930 zł
Z soczewką Acrysof IQ Vivity NOWOŚĆ +3800 zł
Z soczewką Acrysof IQ Vivity Toric NOWOŚĆ +4800 zł

Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
4060 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu PRESERFLO i wszczepem soczewki zwijalnej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ
prof. Jacek P. Szaflik
dr hab. n. med. Anna Kamińska
10000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
5660 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex-Press i wszczepem soczewki zwijalnej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
7860 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu XEN i wszczepem soczewki zwijalnej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
prof. Jacek P. Szaflik
* cena może ulec zmianie w zależności od ceny zakupu implantu XEN
9260 zł*
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną KANALOPLASTYKĄ z wszczepem soczewki zwijalnej
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
dr hab. n. med. Anna Kamińska
9760 zł

Operacje jaskry


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Metodą trabekulektomii lub ECP
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
3760 zł
Operacja z zastosowaniem implantu Ex-Press
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
6260 zł
Operacja z zastosowaniem implantu XEN
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
prof. Jacek P. Szaflik
* cena może ulec zmianie w zależności od ceny zakupu implantu XEN
7760 zł*
Operacja z zastosowaniem implantu PRESERFLO
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ
prof. Jacek P. Szaflik
dr hab. n. med. Anna Kamińska
8600 zł
Metodą KANALOPLASTYKI
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)
dr hab. n. med. Anna Kamińska
7960 zł
Cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa laserem diodowym (CFK) NOWOŚĆ 2400 zł
Kwalifikacja okulistyczna podczas wizyty standardowej (w cenie)
Kwalifikacja anestezjologiczna dodatkowo 130 zł
Zabieg wykonują:
Dr Danuta Zawadzka
Dr hab. n. med.Anna Zaleska-Żmijewska
Dr Agata Bełżecka

Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Standard (w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5960 zł
Z soczewką Artizan (w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6960 zł

Operacje doszczepienia soczewki REVERSO – korekcja PRESBIOPII


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
Kwalifikacja anestezjologiczna 130 zł
Operacja doszczepienia soczewki REVERSO
(w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po operacji)
4200 zł

Operacje doszczepienia soczewki fakijnej AMO korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
+ Soczewka AMO Verysise 4800 zł (w tym przedpłata 2300 zł)
+ Soczewka AMO Verysise Toric 6000 zł (w tym przedpłata 3500 zł)

Operacje doszczepienia soczewki fakijnej ICL – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)


Ceny dotyczą zabiegów jednego oka:
+ Soczewka Staar ICL Myopic spherical (M) 8000 zł (w tym przedpłata 3400 zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic (H) 8900 zł (w tym przedpłata 4300 zł)
+ Soczewka Staar ICL Myopic Toric (MT) 9400 zł (w tym przedpłata 4800 zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic Toric (HT) 11300 zł (w tym przedpłata 6700 zł)