Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Siedlcach jest filią Warszawskiej placówki założonej przez prof. Jerzego Szaflika w roku 1996 r. – największego, niepublicznego ośrodka w Polsce, wykorzystującego najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schodzeń wad wzroku.

Już podczas pierwszej wizyty, każdy z naszych pacjentów przechodzi szereg badań. Wśród nich wymienić możemy, mi.in.:

  • pomiar grubości rogówki
  • ocenę szerokości kąta przesączania
  • precyzyjne pomiary nerwu wzrokowego i innych struktur uszkadzanych w procesie jaskrowym np. warstwy komórek zwojowych w plamce

Dzięki aparatowi OCT Triton możemy również wykonać kolorowe zdjęcie dna oka, w tym nerwu wzrokowego. Ponadto aparat ten umożliwia wykonanie zarówno angiografii fluoresceinowej, jak również nieinwazyjnej Angio OCT – specjalistyczne badania pozwalające na dokładną ocenę stanu siatkówki. Są one szczególnie przydatne u osób z cukrzycą oraz w chorobach naczyń siatkówki. W badaniach tych specjalizują się dr.n.med. Anna Borucka i lek. Marta Kita-Mosek.

W siedleckiej placówce znajduje się również aparat USG. Pozwala on m.in. na wyjaśnienie, czy widziane przez pacjenta męty w kształcie pajączków lub muszek to objaw poważnej choroby wymagającej pilnego leczenia, czy też jest to zmiana związana z wiekiem, która nie wiąże się z ryzykiem utraty widzenia. Badania USG przeprowadza kierownik naszej siedleckiej filii lek. Marzena Gabrysiak-Wąsowska.

USG wraz z aparatem Lenstar służy także do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie badania okulistyczne potrzebne do zakwalifikowania pacjenta do zabiegów laserowych czy operacyjnych. Kwalifikacje do tych zabiegów prowadzą wieloletni pracownicy ośrodka macierzystego w Warszawie: dr hab. n. med. Justyna Izdebska oraz dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk. Dzięki temu pacjent jedzie do Warszawy tylko na sam zabieg. Kontrole po zabiegach odbywają się w naszym ośrodku w Siedlcach.

Istnieje również możliwość konsultowania pacjentów z Profesorem Jerzym Szaflikiem, którego porady stanowią nieocenioną pomoc w wątpliwych sytuacjach, kiedy dla podjęcia właściwej dla pacjenta decyzji potrzebna jest wiedza i wieloletnie doświadczenie w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.