Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

NOWOŚĆ: OSA – Kompleksowy analizator powierzchni oka i łez

I.C.P. OSA to pierwszy w Polsce aparat pozwalający na kompleksową ocenę warstw filmu łzowego. Urządzenie umożliwia niezwykle szybkie przeprowadzenie zestawu bezbolesnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych suchego oka, począwszy od oceny czasu przerwania filmu łzowego, poprzez ocenę warstwy lipidowej, po Meibografię.
Przy pomocy I.C.P OSA możliwe jest wykonanie takich badań jak:

 • Meibografia,
 • Analiza czasu przerwania warstwy lipidowej, bez konieczności stosowania fluoresceiny,
 • Analiza i pomiar grubości warstwy lipidowej,
 • Ocena ilości filmu łzowego,
 • Pupilometria – pomiar reakcji źrenicy na światło z i bez oświetlenia,
 • Topografia rogówki,
 • Pomiar kąta powiekowego.

Zespół Suchego Oka (ZSO) jest powszechnym schorzeniem, które dotyka w Polsce 10-18% populacji. Jedną z głównych przyczyn ZSO jest dysfunkcja, a niekiedy całkowity zanik, gruczołów Meiboma. Gruczoły te odpowiedzialne są za produkcję warstwy lipidowej. Jej zadaniem jest opóźnienie odparowywania łez i stabilizacja filmu łzowego, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oka. Film łzowy zbudowany jest natomiast z 3 warstw:

 • Warstwa śluzowa (mucynowa), produkowana przez komórki kubkowe spojówki, przylega bezpośrednio do powierzchni gałki ocznej,
 • Warstwa wodna, wydzielana przez gruczoł łzowy,
 • Warstwa lipidowa, wydzielana przez gruczoły Meiboma.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dysfunkcją gruczołów Meiboma i dochodzi do niedoboru warstwy lipidowej, następuje nadmierne odparowanie łez, co z kolei prowadzi do stanu zapalnego spojówki. W diagnostyce suchego oka szczególnie istotnym badaniem jest więc meibografia, gdyż dzięki wykonaniu zdjęć w podczerwieni możliwe jest diagnozowanie gruczołów Meiboma oraz diagnozowanie istotnych dysfunkcji. Oprogramowanie I.C.P. OSA umożliwia analizowanie aktywnych i nieaktywnych obszarów oraz porównanie gruczołów pacjenta za pomocą diagnostycznej skali ocen. Analiza systemowa obrazów uzyskanych za pomocą I.C.P. OSA przeprowadzana jest celem uzyskania w kontrolowany sposób:

 • Procentowego wyliczenia obszaru istniejących gruczołów,
 • Procentowego wyliczenia obszaru brakujących gruczołów,
 • Interpretacji otrzymanych wyników w czteropunktowej skali:

o Utrata pomiędzy 0 a 25% gruczołów,
o Utrata pomiędzy 25 a 50% gruczołów (zaznaczona kolorem żółtym),
o Utrata pomiędzy 50 a 75% gruczołów (zaznaczona kolorem czerwonym),
o Utrata pomiędzy 75 a 100% gruczołów (zaznaczona kolorem czerwonym).

Analiza czasu przerwania warstwy lipidowej
 pozwala na ocenę grubości, a także jakości warstwy lipidowej. Przy pomocy I.C.P. OSA możliwe jest przeprowadzenie testu bez konieczności użycia fluoresceiny (N.I.B.U.T.). Test ten jest nieinwazyjny i całkowicie automatyczny, dzięki czemu wyeliminowane zostały potencjalne ograniczenia. W przypadku testów z użyciem fluoresceiny (BUT), jej obecność we łzach może bowiem symulować odruchowe łzawienie i powodować zmiany właściwości filmu łzowego.

I.C.P. OSA pozwala również na analizę i pomiar grubości warstwy lipidowej. Urządzenie pokazuje i rejestruje kolor oraz strukturę warstwy lipidowej. Nagranie pokazuje grubość warstwy lipidowej, powiązanej z parowaniem filmu łzowego i objawami ZSO.

Zmierzenie wysokości menisku łzowego pozwala na ocenę ilości filmu łzowego.

Pupilometria jest pomiarem reakcji źrenicy (jej średnicy i odruchów) na światło oraz bez oświetlenia. Wykonanie pomiaru możliwe jest w trzech trybach: skotopowym, mezopowym, fotopowym.

Topografia rogówki
 jest badaniem umożliwiającym wykonanie mapy rogówki. Badanie to pozwala na ocenę przedniej warstwy rogówki i wykrycie nieregularności na jej powierzchni, a co za tym idzie – zdiagnozowanie astygmatyzmu, czy też stożka rogówki.

Pomiar kąta powiekowego jest pomiarem dolnego nosowego kąta powiekowego, użytecznym przy dobieraniu soczewek.

U pacjentów kwalifikowanych do zabiegów laserowej korekcji wad wzroku badanie jest wykonywane w cenie wizyty kwalifikacyjnej