Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Nawet trzymiesięczne odstępy pomiędzy iniekcjami w mokrym AMD. CMO Laser pierwsze z nowym preparatem

Leczenie wysiękowej postaci AMD, głównej przyczyny ślepoty seniorów, dotąd wymagało nawet comiesięcznego przyjmowania przez chorego zastrzyku do gałki ocznej. Zniechęcało to część pacjentów do kontynuowania terapii. Dlatego CMO Laser jako pierwsza klinika okulistyczna w Warszawie oferuje lek, który podaje się w odstępach 2- a nawet 3-miesięcznych.

AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) ma dwie postacie: suchą (powszechna, łagodniejsza, o powolnym rozwoju) i mokrą (znacznie groźniejsza, o gwałtownym przebiegu). Postać mokra jest związana z nadmiarem czynnika VEGF w oczach. Sprzyja on wzrostowi nieprawidłowych naczyń krwionośnych pod plamką żółtą. Przerastają one siatkówkę, są też źródłem wylewów i wysięków do wnętrza oka, co uszkadza komórki. Schorzenie jest główną przyczyną utraty wzroku wśród osób powyżej 65. roku życia. Nieleczone powoduje bowiem utratę widzenia centralnego.

Leczenie mokrej postaci AMD najczęściej polega na regularnym podawaniu przez okulistę do wnętrza gałki ocznej preparatu anty-VEGF. Pozwala to zatrzymać lub spowolnić rozwój schorzenia – patologiczne naczynia są niszczone, a wylewy i wysięki wchłaniają się. Takie iniekcje dotychczas musiały być wykonywane nawet co 4 tygodnie, co dla wielu pacjentów stanowiło uciążliwość, a dla niektórych było powodem przerwania terapii.

Tymczasem w mokrym AMD ominięcie nawet jednej dawki leku może spowodować nieodwracalne pogorszenie wzroku – mówi prof. Jerzy Szaflik.

Dlatego niezwłocznie wprowadziliśmy do oferty nowy lek, który dzięki wydłużeniu okresów pomiędzy iniekcjami może poprawić komfort terapii anty-VEGF. Liczymy, że dzięki temu pacjenci nie będą zarzucać leczenia.

Mowa o zatwierdzonym przez Komisję Europejską w lutym br. Beovu® (brolucizumab), który po podaniu trzech dawek nasycających stosuje się raz na kwartał w przypadku choroby o stabilnym przebiegu i raz na 2 miesiące w przypadku choroby postępującej. To najdłuższe okresy pomiędzy iniekcjami dla dostępnych na rynku preparatów anty-VEGF. Aktualnie w Warszawie lek podaje się na jedynie w CMO Laser.