Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

Drodzy Pacjenci,

stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogranicza możliwość świadczenia bezpośrednich usług medycznych. By w czasie jego obowiązywania zapewniać naszym Pacjentom kompleksową opiekę okulistyczną, wprowadziliśmy specjalną procedurę działania CMO Laser.

Umożliwia ona dalsze oferowanie usług medycznych na najwyższym poziomie — przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wszystkie usługi świadczone przez Klinikę pozostają dostępne.

Niniejsza procedura jest w pełni zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Konsultanta Krajowego ds. okulistyki.

Klinika funkcjonuje w tym trybie od 30 marca 2020 aż do odwołania.

Jak obecnie przebiega konsultacja okulistyczna w CMO Laser?

Krok 1
Kontakt z infolinią okulistyczną
nr tel.: (22) 654 68 06

Uruchomiliśmy infolinię dla osób potrzebujących konsultacji okulistycznej. W okresie stanu epidemii jest to również pierwszy, obowiązkowy etap każdego kontaktu Pacjenta z Kliniką. Wykluczona została możliwość przyjścia do placówki „z ulicy”.

Podczas rozmowy pracownik infolinii umawia Pacjenta na konsultację telefoniczną z lekarzem okulistą. Dyżurujący specjalista oddzwania o umówionej godzinie na podany przez Pacjenta numer telefonu.

Po przeprowadzeniu wywiadu lekarz udziela porady okulistycznej wraz z zaleceniami. Jeśli bezpośredni kontakt ze specjalistą nie jest w danym przypadku konieczny, ta rozmowa telefoniczna jest ostatnim etapem konsultacji okulistycznej.

Krok 2
Wywiad epidemiologiczny i wizyta w Klinice

Jeśli bezpośredni kontakt ze specjalistą (wizyta w Klinice) okaże się niezbędny, z Pacjentem kontaktuje się nasza infolinia, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od lekarza.

Podczas rozmowy przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny. Pozwala on ocenić prawdopodobieństwo nosicielstwa wirusa CoV-2. Pytamy o ewentualne objawy przeziębienia lub zakażenia koronawirusem, kontakty z osobami zakażonymi lub z podejrzeniem zakażenia, czy niedawny pobyt za granicą lub kontakt z osobami, które przebywały za granicą.

Jeśli wywiad epidemiologiczny wypadnie pomyślnie, pracownik infolinii ustala termin wizyty Pacjenta w Klinice w terminie od 6 kwietnia 2020. Zadbaliśmy o zachowanie wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego w siedzibie CMO Laser w Warszawie.

Jakie środki bezpieczeństwa epidemiologicznego wdrożono w siedzibie CMO Laser?

Wejście do Kliniki

W przedsionku budynku, tuż za drzwiami wejściowymi do Kliniki, umówionego Pacjenta wita pielęgniarka w stroju ochronnym (jednorazowy fartuch, maseczka sanitarna, okulary ochronne, jednorazowe rękawiczki).

Pielęgniarka bezdotykowo mierzy Pacjentowi temperaturę, pomaga mu także właściwie zdezynfekować dłonie przy użyciu specjalnego płynu oraz założyć jałową maseczkę. Poprosi też o wypełnienie (przy wysokim stoliku) ankiety medycznej. Używane przez Pacjentów długopisy również są jednorazowe — utylizujemy je po każdym użyciu.

CMO Laser jest też wyposażone w certyfikowane oczyszczacze eliminujące z powietrza 99,9 proc. wirusów i bakterii przenoszonych drogą kropelkową.

Rejestracja

Następnie Pacjent przechodzi do rejestracji (w danym momencie, w rejestracji może przebywać tylko jeden Pacjent i jedna osoba towarzysząca). Pacjenta od pracownika rejestracji oddziela przegroda z pleksiglasu.

Badania diagnostyczne

Po zakończeniu rejestracji Pacjent jest zapraszany na badania diagnostyczne. Są one przeprowadzane przez pielęgniarkę w stroju ochronnym. Podczas badań nie używamy urządzeń diagnostycznych mogących wytwarzać aerozol (np. nie wykonujemy pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metoda „air puff”). Sprzęt używany do badań jest odkażany po każdym użyciu.

Konsultacja lekarska

Po badaniach diagnostycznych następuje konsultacja okulistyczna. Również lekarz udziela porady pozostając w stroju ochronnym.

Wszystkie lampy szczelinowe w Klinice, standardowo używane podczas konsultacji okulistycznych, zostały wyposażone w dodatkową osłonę z pleksiglasu. Stanowi ona kolejną barierę pomiędzy twarzami okulisty i Pacjenta. Sprzęt wykorzystywany podczas konsultacji okulistycznej oraz wyposażenie gabinetu są dezynfekowane po każdym użyciu.

Jeśli dany przypadek będzie wymagał kolejnych konsultacji, badań, czy zabiegu, Pacjent podczas wizyty może od razu umówić się na kolejną wizytę w Klinice.

Czy mogę korzystać ze wszystkich usług CMO Laser? Czy podczas stanu epidemii Klinika przyjmuje jedynie nagłe przypadki?

Podczas stanu epidemii Klinika oferuje wszystkie konieczne usługi okulistyczne, których zaniechanie może stanowić zagrożenie dla wzroku.

Zmiana w funkcjonowaniu CMO Laser podczas stanu epidemii polega na wprowadzeniu opisanych powyżej środków bezpieczeństwa epidemiologicznego.